• Nhôm tròn đặc A7075

  • Đăng ngày 13-11-2015 08:56:35 PM - 1451 Lượt xem
  • Dùng làm khuôn các loại như khuôn thổi nhựa, khuôn giày, khuôn làm gold, còi hú, bột nhựa nổi,

  • Hãng sản xuất: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc
  • Chiều dài phổ biến: N/A

Đặt hàng:

Nhôm tròn đặc A7075: Dùng làm khuôn các loại như khuôn thổi nhựa, khuôn giày, khuôn làm gold, còi hú, bột nhựa nổi, 

Hình ảnh Nhôm tròn đặc a7075

 

nhom tron dac 70751

Nhôm tròn đặc a7075

 
Sản phẩm này không có hình ảnh khác