• Thép Hộp Dày

  • Đăng ngày 20-05-2016 12:46:57 AM - 1193 Lượt xem
  • Hộp đen vuông 100 dày 2ly - hộp sắt 100 x 50 / hộp vuông 150 x 3ly / thép hộp 100 x 200 x 4ly - Hộp 60 x 120 x 2ly x 6m - H HP- 40 x 80 / H vuông 125 x 6ly

  • Hãng sản xuất: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc
  • Chiều dài phổ biến: N/A

Đặt hàng:
Hộp đen vuông 100 dày 2ly - hộp sắt 100 x 50 / hộp vuông 150 x 3ly / thép hộp 100 x 200 x 4ly - Hộp 60 x 120 x 2ly x 6m - H HP- 40 x 80 / H vuông 125 x 6ly
 
Sản phẩm này không có hình ảnh khác