• Cóc ray- Lập lách nối ray

  • Đăng ngày 13-11-2015 07:54:16 AM - 1675 Lượt xem
  • Phụ kiện ray, cóc kẹp ray, lập lách nối ray, tấm đế cao su cung cấp bởi Công ty NamPhong Steel Cóc kẹp ray : có 2 loại có chân và không có chân, dung để kẹp ray từ P11 đến P50…. Lập lách nối ray : dùng để nối và định vị vị trí tiếp nối giữa 2 thanh ray Tấm đế cao su : dùng để lót ray ,tiếp xúc giữa ray và mặt gỗ. Quy cách : phụ kiện có quy cách theo tiêu chuẩn nhà sx Dùng cho các loại Thép ray rail tàu từ P11 đến P13

  • Chiều dài phổ biến: N/A

Đặt hàng:

Phụ kiện ray, cóc kẹp ray, lập lách nối ray, tấm đế cao su cung cấp bởi Công ty NamPhong Steel

Cóc kẹp ray : có 2 loại có chân và không có chân, dung để kẹp ray từ P11 đến P50….

Lập lách nối ray : dùng để nối và định vị vị trí tiếp nối giữa 2 thanh ray

Tấm đế cao su : dùng để lót ray ,tiếp xúc giữa ray và mặt gỗ.

Quy cách : phụ kiện có quy cách theo tiêu chuẩn nhà sx

Dùng cho các loại Thép ray rail tàu từ P11 đến P13

laplachnoiray1

 

laplachnoiray2

 

laplachnoiray3

 
Sản phẩm này không có hình ảnh khác