• Ray tàu p24 x 8000mm

  • Đăng ngày 13-11-2015 08:06:36 AM - 1381 Lượt xem
  • Thép ray tàu P18 x 8000mm Mác thép Q235B. Hàng mới về kho giá tốt nhất thị trường

  • Chiều dài phổ biến: N/A

Đặt hàng:

Thép ray tàu P18 x 8000mm Mác thép Q235B. Hàng mới về kho giá tốt nhất thị trường

Loại ray

Chiều cao (B)

Rộng đáy (C)

Rộng mặt (A)

Dầy (T)

Chiều dài 
L(m)

P11

80.5

66

32

7

6

P15

79.37

79.37

42.86

8.33

8

P18

90

80

40

10

8

P22

93.66

93.66

50.8

10.72

10

P24

107

92

51

10.9

8/10

P30

107.95

107.95

60.33

12.3

8/10

P38

134

114

68

13

12.5

P43

140

114

70

14.5

12.5

P50

152

132

70

15.5

25.0

QU 50

152

132

70

15.5

12.0

QU 60

176

150

73

16.5

12.0

QU 70

120

76.5

70

28

12.0

QU 80

130

87

80

32

12.0

QU 100

150

108

100

38

12.0

QU 120

170

129

120

44

12.0

 
 
Sản phẩm này không có hình ảnh khác