• THÉP RAY TÀU B11

  • Đăng ngày 13-11-2015 08:01:02 AM - 1391 Lượt xem
  • - Rail tầu nhập khẩu Trung Quốc – các nước châu Âu - Công dụng: Đường tầu – ray cầu trục…

  • Chiều dài phổ biến: N/A

Đặt hàng:

Thứ tự

Tên sản phẩm

Độ dài
(m)

Trọng lượng
(Kg)

Thép ray GRADE Q235

1

Ray P11 x 6m

6

67,2

2 Ray P18 x 9m 8 145,6
3 Ray P24 x 9m 8 244,6
4 Ray P43 x 12.5m 12,5 558,2
5 Ray P38 x 12.5m 12,5 484,13
6 Ray P43 x 12.5m 12,5 558,2
 
Sản phẩm này không có hình ảnh khác